So sánh sản phẩm

BẢNG GIÁ

Bảng giá


 
STT DANH MỤC ĐƠN VỊ GIÁ TIỀN (ĐỒNG)
I. PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG
1 KHÁM KÊ ĐƠN   MIỄN PHÍ
2 LẤY CAO RĂNG, ĐÁNH BÓNG 02 HÀM 60.000 - 80.000
3 NHỔ RĂNG SỮA THẤM TÊ 01 RĂNG 10.000
4 NHỔ RĂNG SỮA TIÊM TÊ 01 RĂNG 20.000
5 NHỔ RĂNG VĨNH VIÊN VÀ CHÂN RĂNG 01 RĂNG 100.000 - 300.000
6 NHỔ RĂNG KHÓ 01 RĂNG 500.000 - 1.000.000
7 CĂT LỢI TRÙM RĂNG SỐ 8   200.000
8 BẤM GAI XƯƠNG Ổ RĂNG   100.000
9 CHÍCH ÁP XE LỢI   100.000
10 CẮT LỢI XƠ LÀM HÀM THÁO LẮP   80.000 - 100.000
11 RỬA, CHẤM THUỐC LỢI   20.000
12 NẠO VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM QUANH RĂNG   200.000
13 CẮT NHÚ LỢI PHÌ ĐẠI 01 NHÚ 50.000
II. ĐIỀU TRỊ
1 HÀN RĂNG SỮA BẰNG GLASSIONOMER 01 RĂNG 50.000
2 ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG SỮA 01 RĂNG 250.000
3 TRÁM BÍT HỐ RÃNH BẰNG CIMENT 01 RĂNG 80.000
4 HÀN RĂNG VĨNH VIỄN BẰNG    
  - COMPOSITE 01 RĂNG 60.000 - 80.000
  - CIMENT 01 RĂNG 60.000 - 80.000
5 HÀN THẨM MỸ 01 RĂNG 100.000 - 150.000
6 ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG 01 RĂNG 300.000 - 400.000
III. BẢNG GIÁ CỐ ĐỊNH
1 CHỤP HỢP KIM 01 RĂNG 400.000
2 CHỤP THÉP CẨM NHỰA 01 RĂNG 500.000
3 CHỤP KIM LOẠI THƯỜNG 01 RĂNG 800.000 - 1.000.000
4 CHỤP SỨ TITAN 01 RĂNG 1.700.000 - 1.900.000
5 CHỤP SỨ KHÔNG KIM LOẠI ALUMINA 01 RĂNG 3.000.000
6 CHỤP SỨ KHÔNG KIM LOẠI VERNUS 01 RĂNG 4.000.000
7 CHỤP SỨ KHÔNG KIM LOẠI CERCON 01 RĂNG 4.500.000 - 5.000.000
8 CHỤP SỨ KIM LOẠI QUÝ (VÀNG NHA KHOA) 01 RĂNG 5.500.000
9 GẮN KIM CƯƠNG 01 RĂNG 200.000
IV. RĂNG GIẢ THÁO LẮP
  HÀM NHỰA CỨNG    
 
NỀN HÀM
NỬA HÀM 800.000
1 TOÀN HÀM 1.200.000
2 ĐỆM LƯỚI 01 HÀM 100.000 - 200.000
3 LÊN RĂNG 01 RĂNG 50.000 - 100.000
  HÀM NHỰA DẺO    
 
NỀN HÀM
NỬA HÀM 1.000.000
1 TOÀN HÀM 1.500.000
2 LÊN RĂNG NGOẠI 01 RĂNG 200.000
V. TẨY TRẮNG RĂNG
1 TẨY THƯỜNG 02 HÀM 1.400.000
2 TẨY NHANH TẠI PHÒNG NHA 02 HÀM 2.800.000
VI. NẮN HÀM
1 NẮN HÀM THÁO LẮP THƯỜNG 01 HÀM 1.200.000 - 1.500.000
2 NẮN HÀM CỐ ĐỊNH LOẠI HÀM ĐƠN GIẢN 02 HÀM 8.000.000 - 10.000.000
3 NẮN HÀM CỐ ĐỊNH LOẠI HÀM PHỨC TẠP 02 HÀM 12.000.000 - 15.000.000
 
 
Tags:

Chat Facebook